Izpiti

V aikidu je uveljavljeno rangiranje po standardnem japonskem sistemu pasov. Pasovi za odrasle se začnejo s šolskimi stopnjami kyu, ki si sledijo od 6. do 1.. Pri vseh teh stopnjah nosimo bele pasove, nato po 1. kyuju pa preidemo na dan stopnje, kar ponazarja črni pasOtroci za razliko od odraslih začnejo z 10. kyujem in do 6. kyuja nosijo barvane pasove.

Člani društva izpite kyu stopnje opravljajo znotraj doja, in sicer, ko učitelj meni, da so pripravljeni za opravljanje naslednje stopnje. Kandidat mora pokazati zadostno znanje aikida za določeno stopnjo in se udeležiti zadostnega števila seminarjev. Izpite dan stopnje lahko kandidati opravljajo na nekaterih mednarodnih seminarjih a šele takrat, ko učitelj njihovo pripravljenost in znanje oceni kot zadostno.

Prav tako je potrebno izpit opravljali za prejetje hakame (temnih japonskih tradicionalnih širokih hlač). Ta izpit učitelj izvede za učence, ki trenirajo vsaj 2x tedensko in to kadarkoli v doju, ko oceni, da ima kandidat dovolj znanja v sprejemanju tehnik in padcih in kaže ustrezno voljo za vztrajanje v treningu aikida.